mei 9, 2024

Aangifte niet voldoen aan voortzettingsvereiste BOR

Aan de toepassing van de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) zijn voorwaarden verbonden, met name het voorzettingsvereiste. Voldoet u niet meer aan dit vereiste? Dan moet u aangifte doen bij de Belastingdienst met het formulier ‘Aangifte niet voldoen aan het voortzettingsvereiste’.

Het voorzettingsvereiste uitgelegd
Als u een onderneming erft of geschonken krijgt, dan moet u over de waarde van die onderneming erf- of schenkbelasting betalen. Zet u de onderneming voort, dan kunt u meestal gebruikmaken van de bedrijfsopvolgingsregeling. U betaalt dan minder of helemaal geen belasting over de waarde.

Een voorwaarde van de BOR is dat de verkregen onderneming minstens 5 jaar wordt voortgezet. Als dat niet gebeurt, vervalt het recht op de vrijstelling. U moet dan alsnog erf- of schenkbelasting betalen over het bedrag waarvoor u de vrijstelling hebt gekregen. Dat is bijvoorbeeld het geval als u:

  • (een deel van) de onderneming verkoopt
  • (een deel van) de aanmerkelijkbelangaandelen verkoopt
  • een samenwerkingsverband aangaat
  • failliet wordt verklaard en de onderneming beëindigt
  • de activiteit van de oorspronkelijke onderneming wijzigt

Binnen uiterlijk 8 maanden na stoppen met voortzetten
Het formulier Aangifte niet voldoen aan het voortzettingsvereiste moet uiterlijk 8 maanden na het moment waarop u stopte met het voortzetten van de onderneming bij de Belastingdienst binnen zijn.

Tip: Het kan zijn dat op uw situatie een uitzondering van toepassing is. We kunnen hierover met de Belastingdienst in vooroverleg gaan.

In dit artikel:
Voldoet u niet meer aan de voortzettingseis? Dan moet u aangifte doen bij de Belastingdienst met het formulier ‘Aangifte niet voldoen aan het voortzettingsvereiste’.
Deel op social media:
Facebook
LinkedIn